Kontakt
Masz pytanie? Napisz  do nas
Formularz kontaktowy
Organizator

Polexpert - BDO Solutions

ul. Postępu 12

Warszawa

Tel: (22) 679-45-00

​Fax: (22) 678-31-07

szkolenia@polexpert.info.pl

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000293339, NIP 108-000-42-12, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN

17-18 marca 2020

KONGRES KADRY I PŁACE

2020

Warszawa Hotel Marriott
PROGRAM KONFERENCJI

Kongres Kadry i Płace 2020. Zmiany w przepisach, komentarze

18 marca 2020
9.00 - 10.00, Dokumentacja pracownicza w praktyce, czyli jak ją prowadzić zgodnie z oficjalnymi stanowiskami
MRPiPS i UODO ?
 
Łukasz Prasołek
 

1. Na jakie adresy można wysyłać PIT-y i świadectwa pracy do pracowników?


2. Czy w treści wypowiedzenia umowy powinno się podawać adres sądu pracy?


3. Kiedy można zgodnie z RODO przetwarzać prywatne numery telefonów i adresy e-mail pracowników?


4. Czy do przetwarzania fotografii pracowników wystarczająca podstawą przetwarzania jest zgoda?


5. Czy zakładając kolejne akta osobowe pracownikowi, z którym przedłużamy umowę w 2020 r. przekładamy do nich jakieś dokumenty z poprzednich akt?


6. Czy przejęcie badań od poprzedniego pracodawcy dotyczy tylko tak samo nazywających się stanowisk pracy?
Gdzie przechowujemy zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa?


7. Jak przejście zakładu pracy na innego pracodawcę wpływa na postacie prowadzonej dokumentacji?


8. Czy harmonogramy czasu pracy mogą być prowadzone w plikach Excel?


9. Jakie dokumenty związane z pracę w szczególnych warunkach powinny znaleźć się w aktach osobowych?


10. Czy dane niezbędne do ZUA można pobierać na rozbudowanym kwestionariuszu osobowym?

10.15 - 11.30, Jak przygotować się do kontroli ZUS i jak ją przetrwać
 
Andrzej Radzisław
 

1. Kryteria wyboru płatników do kontroli?


2.Co jest sprawdzane podczas kontroli


3. Jakie obowiązki ma płatnik a jakie inspektor ZUS


4. Protokół kontroli


5. Jak zgłosić zastrzeżenia


6. Kiedy ZUS wyda decyzję

11.45 - 13.00, Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wyzwanie dla pracodawców
 
Elżbieta Młynarska-Wełpa

1. Osoby objęte składką na PPK


2. Zasady naliczania składek na PPK


3. PPK na liście płac a naliczenia podatku i wartości do wypłaty


4. Potrącenia z wynagrodzenia a PPPK


5. Obowiązki pracodawców związane z obsługą PPK

13.45 - 15.15, Czas pracy w 2020r.
 
Piotr Wojciechowski

 
17 marca 2020
10.00 - 11.30, Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
 
Piotr Kossakowski
11.45 - 13.00, Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa
 
Elżbieta Fijor

1. Zaświadczenia lekarskie e-ZLA

  • formy zaświadczeń lekarskich, zasady ich wystawiania, błędy w zaświadczeniu lekarskim, statusy e-ZLA, zaświadczenia lekarskie wystawione za okres wsteczny

 

2. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, w przypadku gdy płatnik składek:

  • posiada profil informacyjny na PUE ZUS

  • Nie posiada profilu informacyjnego na PUE ZUS

 

3. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne
 

4. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego (m.in. wnioski o urlop  macierzyński -  terminy na składanie wniosków i obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania tych wniosków)

13.45 - 14.45,  Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - Nowości i praktyka 
 
Przemysław Ciszek

1. Zmiany w Dyrektywie dotyczącej delegowania i polskich przepisach – 30 lipca 2020. Konsekwencje dla firm korzystających z usług firm spoza terytorium Polski

 

2. Zapowiedziane zmiany prawa (m.in. Powiatowe Urzędy Pracy zamiast Urzędów Wojewódzkich przy wydawaniu zezwoleń typ „A”)

3. Zagrożenia dla pracodawców i zleceniodawców związane z nowymi interpretacjami przepisów legalizacyjnych PIP i SG (nietrafiona liczba godzin pracy, inne miejsce wykonywania pracy, niewłaściwe opinie starosty, itd.),

 

4. Zasada "czwartej umowy na czas określony" w kontekście cudzoziemców-pracowników.

5. Poprawne ścieżki legalizacji 2020 (zmiana dokumentu legalizacyjnego w trakcie obowiązywania umowy)

15.00 - 16.00,  Opodatkowanie umów zlecenia z cudzoziemcami
 
Jarosław Sawicki
 

1. Pojęcie rezydencji podatkowej


2. Wpływ umów międzynarodowych na rezydencję podatkową


3. Certyfikat rezydencji - do czego służy?


4. Zasady opodatkowania - kiedy ryczałt a kiedy skala podatkowa?


5. Dokumenty wystawiane przy zatrudnieniu obcokrajowców.
 

16.15 - 17.30, Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w sytuacjach wątpliwych
 
Aldona Salamon
 

1. Składniki podlegające i niepodlegające uwzględnianiu przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop  


2. Wątpliwości związane z uwzględnianiem premii uznaniowej w podstawie wymiaru obliczeń  


3. Przeliczanie podstaw urlopowych w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia lub w razie zmiany w wysokości składników - stosowanie do składników miesięcznych i do składników za dłuższe okresy dłuższe niż miesiąc


4. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu w przypadku krótkiego okresu zatrudnienia


5. Dopełnienie wynagrodzenia dla celów ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop